Premis Mobilitat CV

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 2019

Jornada valenciana per la mobilitat sostenible

El próximo 19 de septiembre tendrá lugar el acto de entrega de los premios de movilidad sostenible 2019 de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible / El pròxim 19 de setembre tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis de mobilitat sostenible 2019 de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible al Saló d’Actes de l’Edifici B, de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Carrer de la Democràcia, 77 València

Premis mobilitat cv 2019

Se abre el periodo para enviar propuestas en materia de movilidad sostenible y optar a los Premios de Movilidad Sostenible 2019.

La fecha límite de recepción de las candidaturas será el 9 de agosto de 2019, a las 14.00 horas.

S’obri el període per a enviar propostes en matèria de mobilitat sostenible i optar als Premis de Mobilitat Sostenible 2019

La data límit de recepció de les candidatures serà el 9 d’agost de 2019, a les 14.00 hores.

Descarga las bases del concurso / Descarrega les bases del concurs:

BASES PREMIS MOBILITAT CV 2019